Качествени продукти за съвременното строителство, индустрията и бита
“НОВОТЕРМ”® - композиция огнезащитна изолиращаОГНЕЗАЩИТНИ ПОКРИТИЯ - НОВОТЕРМ®

За метални носещи конструкции - отворени и затворени сечения, греди и колони.

Защита по БДС EN 1363-1:2012, БДС EN 13381-8:2013 и БДС EN 13501-2:2007+А1:2009.

Клас по огнеустойчивост: R15, R 20, R 30, R 45, R 60, R 90, R 120

Становище за допустимост от ГД „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” към МВР от 2016 г.

Системата включва – грунд за метал; основно покритие НОВОТЕРМ; финишно покритие.

За контакти и договаряне:
e-mail: lackprom@lackprom.com, lackprom@bulinfo.net тел.: 02/9963112; 0885 199 038

Лакпром АД - 95 години традиция в лаково-бояджийската индустрияДисповит - боята за дома вече 20 години на пазараСпециална промоция за саниране на фасадата


Продуктите на Лакпром АД


Доставчик на Царство България 1919 - 1946
Доставчик на Народна Република България 1946 - 1990
Доставчик на Република България
С над 90-годишната си история ЛАКПРОМ® АД е оставил широка диря в развитието на лаково-бояджийската индустрия в България. Създадените трайни връзки с водещи европейски фирми, доставчици на know - how, суровини, машини и оборудване придават модерен облик на дружеството и произвежданите продукти за бита и индустрията. Предлаганите решения са трайни и съобразени с най-добрите европейски практики.
Близостта до град София и развитата индустрия в района са мощен фактор за развитието на ЛАКПРОМ® АД.
  • Доставчик на Царство България 1919 - 1946
  • Доставчик на Народна Република България 1946 - 1990
  • Доставчик на Република България

С над 95-годишната си история ЛАКПРОМ® АД е оставил широка диря в развитието на лаково-бояджийската индустрия в България.

lackprom   sertificat corectna firma

Създадените трайни връзки с водещи европейски фирми, доставчици на know - how, суровини, машини и оборудване придават модерен облик на дружеството и произвежданите продукти за бита и индустрията. Предлаганите решения са трайни и съобразени с най-добрите европейски практики. 

Близостта до град София и развитата индустрия в района са мощен фактор за развитието на ЛАКПРОМ® АД.

 
Copyright © 2019 Лакпром АД. Всички права запазени.

created by Optimall Solutions