Качествени продукти за съвременното строителство, индустрията и бита

ПечатE-mail

“Нитролин Б”® Байц нитроцелулозен НЦ-03

Този продукт може да се използва от фирми и предприятия, които имат План за управление на разтворителите, съгласуван с РИОСВ

Предназначение
Предназначен е за оцветяване на повърхности от различни видове дървен материал. Оцветената повърхност може да се надлакира с безцветни мебелни нитроцелулозни лакове, Полиуретанов лак “ЛУРЕТАН УР-201”®, Безцветен алкиден лак за дърво “ЛАПРОМАЛ”® ПФ-101/яхтен лак/ и Безцветен алкиден лак “ЛАПРОМАЛ”® ПФ-201.


Разредител
Нитролин Р

Разход
16-18 кв.м/л

Съхнене
30 мин. при 20ºС

Опаковка
700 мл
“Нитролин Б”® Байц нитроцелулозен НЦ-03
Copyright © 2019 Лакпром АД. Всички права запазени.

created by Optimall Solutions