Качествени продукти за съвременното строителство, индустрията и бита

ПечатE-mail
ДИСПОВИТ® WДИСПОВИТ® ЦВЕТЕН

ДИСПОВИТ® ЛУКС (LUX)

клас 2, EN 13300
Директива 2004/42/ЕС

Предназначение
Предназначен е за вътрешно боядисване на жилищни и работни помещения, детски и здравни заведения, училища, заведения зa обществено хранене.
Боята е с изключителна белота и покривна способност.

Грунд
Импрегниращ грунд АК-011 или АК-011К

Разход
80-90 г/кв.м

Съхнене
2 часа при 20ºС

Опаковка
3 л
ДИСПОВИТ® ЛУКС (LUX)
Copyright © 2019 Лакпром АД. Всички права запазени.

created by Optimall Solutions