Качествени продукти за съвременното строителство, индустрията и бита
ОБЯВА ОТ ЛАКПРОМ АД

На основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС/ ДВ бр. 91 от 25 септември 2002 г. с посл. изм. и доп./ и във връзка с чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25 от 18 март 2003г. с посл. изм. и доп.

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно намерение за монтаж на „Инсталация за рециклиране на разтворители”. Инсталацията се намира на територията на ЛАКПРОМ АД, с. Световрачене ул. Синчец № 16 в съществуваща производствена сграда. Повече информация и въпроси можете да намерите в административната сграда на ЛАКПРОМ АД с. Световрачене ул. Синчец № 16.

Становища, мнения и други могат да се предоставят писмено в Район „Нови Искър”, Столична община, кметство с. Световрачене; на адреса на ЛАКПРОМ АД, с. Световрачене ул. Синчец № 16 и/или на електронна поща lackprom@bulinfo.net.

Дата: 28.09.2021 г.

ИНДУСТРИАЛНИ БОИ И ПОКРИТИЯ

“НОВОТЕРМ”® - композиция огнезащитна изолиращаОГНЕЗАЩИТНА ИЗОЛИРАЩА КОМПОЗИЦИЯ - НОВОТЕРМ®

За метални носещи конструкции - отворени и затворени сечения, греди и колони.

Защита по БДС EN 1363-1:2012, БДС EN 13381-8:2013 и БДС EN 13501-2:2016.

Клас по огнеустойчивост: R15, R 20, R 30, R 45, R 60, R 90, R 120

Притежава актуално Становище за допустимост издадено от ГД „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” към МВР на 14.01.2019 г.

Системата включва – грунд за метал; основно покритие НОВОТЕРМ®; финишно покритие.

В зависимост от експлоатационните условия на металните конструкции и финансовите възможности на клиента са изпитани няколко вида грундове и финишни покрития.

За контакти и договаряне:
e-mail: lackprom@lackprom.com, lackprom@bulinfo.net тел.: 02/9963112; 0885 199 038

"ЛАКПРОМ" АД - 100 ГОДИНИ КРАСОТА


Дисповит - боята за дома вече 20 години на пазараСпециална промоция за саниране на фасадата


Продуктите на Лакпром АД


Доставчик на Царство България 1919 - 1946
Доставчик на Народна Република България 1946 - 1990
Доставчик на Република България
С над 90-годишната си история ЛАКПРОМ® АД е оставил широка диря в развитието на лаково-бояджийската индустрия в България. Създадените трайни връзки с водещи европейски фирми, доставчици на know - how, суровини, машини и оборудване придават модерен облик на дружеството и произвежданите продукти за бита и индустрията. Предлаганите решения са трайни и съобразени с най-добрите европейски практики.
Близостта до град София и развитата индустрия в района са мощен фактор за развитието на ЛАКПРОМ® АД.
  • Доставчик на Царство България 1919 - 1946
  • Доставчик на Народна Република България 1946 - 1990
  • Доставчик на Република България

Със 100 годишната си история "ЛАКПРОМ"АД е оставил широка диря в развитието на лаково-бояджийската индустрия в България.

lackprom

Създадените трайни връзки с водещи европейски фирми, доставчици на know - how, суровини, машини и оборудване придават модерен облик на дружеството и произвежданите продукти за бита и индустрията. Предлаганите решения са трайни и съобразени с най-добрите европейски практики. 

Близостта до град София и развитата индустрия в района са мощен фактор за развитието на ЛАКПРОМ® АД.

bcci prjak chlen 2018 bg

 

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

ПРЯК ЧЛЕН на БТПП с решение на Изпълнителен съвет, протокол от 12.04.1994 г.

Дружеството ползва правата, предвидени в чл. 16 ал.ал. 1 и 2 от Устава на Палатата.

 
Copyright © 2023 Лакпром АД. Всички права запазени.

created by Optimall Solutions