Качествени продукти за съвременното строителство, индустрията и бита

Печат

СУХИ СТРОИТЕЛНИ СМЕСИ

Сухите смеси навлизат широко в строителството, както при изграждане на нови сгради, така и при ремонт на съществуващия сграден фонд. Техническите им данни отговарят на Европейските норми и стандарти и на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти. Със сухите строителни смеси се постига висока якост на слепване в свързващата система, стабилна при различни режими на експлоатация, притежават добра водо и студоустойчивост.Copyright © 2023 Лакпром АД. Всички права запазени.

created by Optimall Solutions