Качествени продукти за съвременното строителство, индустрията и бита


Начало Продукти ИНДУСТРИАЛНИ ПОДОВИ ПОКРИТИЯ Декоративна епоксидна композиция “ЕПИЗОЛ®-1” тип цветна мозайка,ПечатE-mail
ДЕВИЛ БЯЛ (Devil white )Декоративна полимерна мазилка акрилна - бяла и цветна

Декоративна епоксидна композиция “ЕПИЗОЛ®-1” тип цветна мозайка,

Директива 2004/42/ЕС

Предназначение

Използват се “ЕПИЗОЛ® -1” или “ЕПИЗОЛ® -1” с кварц в зависимост от предназначението на помещението. Веднага след нанасяне на “ЕПИЗОЛ® -1” или “ЕПИЗОЛ® -1” с кварц, докато не е втвърдено покритието се посипва с цветен чипс, който дава възможност за индивидуално декоративно оформление на саморазливната подова настилка.Една седмица след нанасяне на покритието се нанася Епоксиден лак ЕП - 78 с втвърдител. Така обработените повърхности са годни за експлоатация след 48 часа от нанасяне на Епоксидния лак ЕП - 78.


Декоративна епоксидна композиция “ЕПИЗОЛ®-1” тип цветна мозайка,
Copyright © 2021 Лакпром АД. Всички права запазени.

created by Optimall Solutions