Качествени продукти за съвременното строителство, индустрията и бита

ПечатE-mail
Лак мебелен водоразредим AQ-2500ЛАК ПОКРИВЕН, хлоркаучуков ХКХ-П-103

ЛАК МЕЖДИНЕН, хлоркаучуков ХКХ-М-102

Директива 2004/42/ЕС

Предназначение
Предназначен е за защита на стоманени конструкции и съоръжения в условия на атмосферна корозия, киселинни изпарения и временно действие на разредени киселини и основи.

Разход
5 кв.м/л

Опаковка
24 кг
ЛАК МЕЖДИНЕН, хлоркаучуков ХКХ-М-102
Copyright © 2021 Лакпром АД. Всички права запазени.

created by Optimall Solutions