Качествени продукти за съвременното строителство, индустрията и бита

ПечатE-mail
БЪРЗОСЪХНЕЩ ЕМАЙЛЛАК ЗА ЧЕРНИ, ЦВЕТНИ МЕТАЛИ И PVC - акрилатенВлагоизолационна боя за кофражен шперплат - силиконова

Бързосъхнеща супер боя “ЛАПРОЛИН” ПФ-101

Техническата спецификация е съгласувана с МЗ, Директива 2004/42/ЕС

Предназначение
Предназначена е за боядисване на предварително грундирани метални и дървени повърхности, които се експлоатират на открито при нормални атмосферни условия или в закрити помещения.
Отговаря на нормите за ЛОС.

Разредител
АМВ, МРТ
1 - 2 %

Разход
15-20 кв.м/л

Съхнене
  • 8 часа при 20ºС
  • 1 час при 70-80ºС

Опаковка
700 мл
Инструкция за употреба (45,91 KB)
Бързосъхнеща супер боя “ЛАПРОЛИН” ПФ-101


Copyright © 2022 Лакпром АД. Всички права запазени.

created by Optimall Solutions