За нас

С над 100-годишната си история ЛАКПРОМ® АД е оставил широка диря в развитието на лаково-бояджийската индустрия в Република България. Създадените трайни връзки с водещи европейски фирми, доставчици на know - how, суровини, машини и оборудване придават модерен облик на дружеството и произвежданите продукти за бита и индустрията. Предлаганите решения са трайни и съобразени с най-добрите европейски практики. Близостта до град София и развитата индустрия в района са мощен фактор за развитието на ЛАКПРОМ® АД.
0
ОСНОВАН
0
СЛУЖИТЕЛИ
0 +
ПРОДУКТИ
0
ПАРТНЬОРИ

Площадката на ЛАКПРОМ® АД се намира в северната част на Софийското поле, до село Световрачене, на 13 km от центъра на град София и включва около 180 дка. Мястото е изключително удобно за логистични цели: 1) Наличие на шосейни пътни връзки за Северна, Южна и Югозападна България и чужбина; 2) Бърз достъп до град София; 3) Освен с автомобилен достъп, ЛАКПРОМ® АД разполага със собствен Ж.П. коловоз, за снабдяване със суровини и транспортиране на готовата продукция.

Енергетичната съоръженост на площадката включва двойно ел.захранване – на 110 кV и 20 кV, захранване с природна газ (метан) за производство на пара, и двойно промишлено водозахранване.

Дружеството разполага със собствена пречиствателна станция за отпадни води.

Екипът на ЛАКПРОМ АД е високо квалифициран и прилага иновативни практики в сложни технологични процеси.

Приоритетите са да се създават здрави и устойчиви покрития за строителството – фасадни бои и мазилки, интериорни бои, лепила и други.

Освен физическите изпитания сме в състояние да правим прогнози за срока за експлоатация на продуктите при различни климатични условия, агресивни среди и натоварвания. Изпитанията на продуктите се извършват в съответствие с най-добрите лабораторни практики. Лабораториите са оборудвани с модерни измервателни уреди, с които се контролират качествата на продуктите ни, даващи гаранция за екплоатационния им срок.

Добра производствена практика

Приложението на боите и лаковете на “ЛАКПРОМ” АД е в областите:

За ново строителство и ремонти на сгради

За защита и цветово оформление на вътрешното пространство и фасадите на сградите, лепила - сухи и течни с широко предназначение, топлоизолации от EPS, полимерни мазилки и фасадни бои - акрилни, силиконови, силикатни и винилови

За дърво и мебелна промишленост

Безвредни и безопасни продукти , отговарящи на специалните изисквания за ползване от децата ЕN 71.3 изпитани в сертифицирани акредитирани лаборатории за международен арбитраж

За метал и машиностроене

Отговарящи на директива 76/769 ЕЕС - екологично чисти, не съдържат олово и са съобразени с изискванията за безопасност и безвредност

За автомобили и други превозни средства

Високоустойчиви покрития за авторепаратурно боядисване и студоустойчиви течности /антифриз/ и автокозметика

Специални покрития /profl temp/

За приложение при агресивни среди, химия, корозия; огнезащитни бои: за метали, кабели и дърво за 60, 45 и 30 минути пожарозащита

За бита

Home master - не отделят вредни вещества в атмосферата, не замърсяват околната среда и са съобразени с изискванията за безопасност и екологичност

За поддържане и гарантиране на качеството на продуктите фирмата има разработени, внедрени и действащи системи:

За управление на качеството,

което е в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015. Сертификат No: 44 100 16 32 0061. Сертификатор: TÜV NORD GmbH

За управление на околната среда,

което е в съответствие с изискванията на ISO 14001:2015. Сертификат No: 44 104 16 32 0061. Сертификатор: TÜV NORD GmbH

Shopping Cart
Scroll to Top