Качествени продукти за съвременното строителство, индустрията и бита


Начало За нас История

Каталози 2022

Продуктови
каталози 2
022

Анкета

Марката ЛАКПРОМ за вас е символ на:
 

Търсене на продукти


История ПДФ Печат Е-мейл

С над 95-годишната си история ЛАКПРОМ® АД е оставил широка диря в развитието на лаково-бояджийската индустрия в Р България.

Създадените трайни връзки с водещи европейски фирми, доставчици на know - how, суровини, машини и оборудване придават модерен облик на дружеството и произвежданите продукти за бита и индустрията.

Предлаганите решения са трайни и съобразени с най-добрите европейски практики.

Близостта до град София и развитата индустрия в района са мощен фактор за развитието на ЛАКПРОМ® АД.

Площадката на ЛАКПРОМ® АД се намира в северната част на Софийското поле, до село Световрачене, на 13 km от центъра на град София и включва около 180 дка.

Мястото е изключително удобно за логистични цели:

  • Наличие на шосейни пътни връзки за Северна, Южна и Югозападна България и чужбина.
  • Бърз достъп до град София;
  • Освен с автомобилен достъп, ЛАКПРОМ® АД разполага със собствен Ж.П. коловоз, за снабдяване със суровини и транспортиране на готовата продукция.

Енергетичната съоръженост на площадката включва двойно ел.захранване - на 110 кV и 20 кV, захранване с природна газ (метан) за производство на пара, и двойно промишлено водозахранване.

Дружеството разполага със собствена пречиствателна станция за отпадни води.

Персоналът на ЛАКПРОМ® АД е високо квалифициран със създадени трайни трудови навици при провеждане на сложни технологични процеси.

Приоритетите са да се създават здрави и устойчиви покрития за строителството – фасадни бои и мазилки, интериорни бои, лепила и други.

Пътномаркировъчните бои на ЛАКПРОМ® АД са тествани в най-интензивни реални условия в градска среда и са с доказано качество за осигуряване на безопасност на движението.

Установено е, че корозията - разрушавайки сътвореното с много труд от хората е враг № 1 на човечеството. ЛАКПРОМ® АД предлага новаторски решения за защита на железобетонни и метални конструкции имащи редица предимства – универсалност, високи експлоатационни свойства, нанасяне по проста и осъществима технология, неограниченичени възможности за постигане на желания декоративен външен вид.

 

В крак с развитието на отрасъла и нормативните изисквания за ограничаване употребата на летливи органични съединения (ЛОС) и спазване на международните споразумения, ЛАКПРОМ® АД подхожда с изключителна отговорност, социална ангажираност и открито към обществото:
 
Ние предлагаме продукти, плод на човешкия интелект и съвкупност от различни химични вещества. Ние сме социално отговорни пред хората които полагат продуктите ни и пред хората, които след това ползват – работят, живеят в среди с нашите продукти т.е. всички, цялото общество.


Отговорността ни е да гарантираме, че предлаганите продукти отговарят на нормите за безопасност и безвредност и осигуряват плодотворна и хармонична работна и жизнена среда.

Производството се развива по класически начин с внедряване на високопроизводителни и автоматизирани технологични линии. Утвърдените технологии са съобразени с най-добрите налични практики. Качеството на продуктите се гарантира от внедрените автоматизирани високотехнологични производствени линии, утвърден производствен контрол, екип от висококвалифицирани и мотивирани специалисти и действаща система за управление на качеството ISO 9001 : 2000.

По този начин гарантираме високо качество при серийното фабрично производство. Номенклатурата на произвежданите стоки е изключително разнообразна. Съставът на произвежданите продукти е съобразен с европейските директиви и българското законодателство. С грижа за човека като клиент и производител се предлагат продукти с намалено, ограничено съдържание на ЛОС. С цел създаване на по-добра жизнена среда на нашите клиенти, серията “Домашен майстор” е свободна от олово и е с намалено съдържание на ЛОС

ЛАКПРОМ ® АД предоставя на клиентите си:

  • Сертификати за качество, Декларации за съответствие, Инструкции за употреба, Информационни листове за безопасност, Протоколи от изпитания в акредитирани лаборатории, в съответствие с нормативните изисквания и по този начин допълнително затвърждаваме авторитета си пред клиентите и доверието им в ЛАКПРОМ ® АД;
  • Продукти с добри експлоатационни качества;
  • Продукти, съобразени с европейските изисквания за опазване живота и здравето на човека и околната среда;
  • Разнообразие от цветове по каталози, еталон на клиента, RAL – скала с гарантирано качество за устойчивост във времето;

ЛАКПРОМ® АД разполага с База за развойна дейност и внедряване на нови продукти. Дейността на базата е изключително ползотворна и се осъществява в следните основни направления:

  • Разработване на нови продукти с висока ефективност на защита и декоративен ефект, съобразени с Европейските норми за екология и грижа за човека;
  • Решаване на технологични проблеми на клиентите и оказване на практическа помощ при използване на лаково-бояджийски продукти.

Специалистите на ЛАКПРОМ® АД подпомагат другите отрасли, като предлагат нови технически решения, например за машиностроенето, безвредни бои и лакове за детски играчки, пчелни кошери, за строителството и бита.

Контролът върху готовата продукция се осъществява с модерни методи и способи за анализ и уреди, някои от които са уникални.

Освен физическите изпитания сме в състояние да правим прогнози за срока за експлоатация на продуктите при различни климатични условия, агресивни среди и натоварвания. Изпитанията на продуктите се извършват в съответствие с най-добрите лабораторни практики. Лабораториите са оборудвани с модерни измервателни уреди, с които се контролират качествата на продуктите ни, даващи гаранция за екплоатационния им срок.

ЛАКПРОМ® АД разполага с акредитирана лаборатория за анализ на суровини и готова лаково-бояджийска продукция.

Търговската политика на ЛАКПРОМ® АД винаги е била насочена към клиентите, като се отнася с разбиране на проблемите им и никога не е допускано пренебрежително отношение. Целта е решаване търговия на едро при толерантни взаимно изгодни условия. На корпоративните ни клиенти се предлагат качествени продукти при приемливи схеми на работа, включващи освен предаване на стоката и реализиране на парите, и гаранции за продуктите.

Пазарът е изключително конкурентен. Налице са производители и вносители на бои. ЛАКПРОМ® АД предлага широка гама продукти на своите клиенти.

За нас е изключително важен атестат използването на наши продукти от европейски фирми инвестирали в предприятия в България. Техният брой непрекъснато се увеличава и е красноречив показател за качествата на продуктите ни.

Директният ни износ дава ясна представа за конкурентноспособността на продуктите ни. Износът чрез продукти на клиенти – машиностроене, дървени изделия – мебели, детски играчки и други, допълнително подсилва авторитетът ни, като водещ производител на бои и лакове в страната и Европа.

ЛАКПРОМ® АД – ЗДРАВАТА МАРКА гаранция за качество и дълготрайност.
 
Copyright © 2023 Лакпром АД. Всички права запазени.

created by Optimall Solutions